Smile
CYDAG

CYDAG - Adref

Swyddogion CYDAG

STAFF CYFEIRIAD | RHIF FFON | E-BOST
Cydlynydd Bethan Whittall, 34, Tal y Cae, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4AE
Ffôn: 007967753824 Ffacs: 007967753824
Ebost: b.whittall@btopenworld.com
Swyddog Proffesiynol Arwel George, Llys Hedd Bow StA
Ffôn: 01970 820223 Ffacs: 07812 851395
Swyddog Gweinyddol Meinir Jones, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig
Ffôn: 01970 639499
Ebost: cydag@penweddig.ceredigion.sch.uk

Ysgolion Uwchradd 2011-12

ENW PENNAETH RHIF FFON CYFEIRIAD SIR FFACS CYFEIRIAD E-BOST
Bryn Tawe Graham Daniels 01792 560600 Heol Gwyrosydd penlan Abertawe SA5 7BU Abertawe 01792 560601 ygg.bryntawe@swansea.
-edunet.gov.uk
Gwyr Mrs K J Davies 01792 872403 StrydTalbot,Tregwyr,Abertawe SA4 3DB Abertawe 01792 874197 katherine.davies@swansea-edunet.
gov.uk
Bro Morgannwg Dylan Jones 01446 450280 Heol Colcot, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 8YU Bro Morgannwg 01446 450281 dej@bromorgannwg.org.uk
Glantaf Alun Davies 02920 333090 Heol y Bont, Ystum Taf Caerdydd,CF14 2JL Caerdydd 02920 333091 Alun.Davies@cardiff.gov.uk
Plasmawr John Hayes 02920405499 Ffordd Pentrebaen, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3PZ Caerdydd 02920405496 plasmawr@hotmail.com
Cwm Rhymni Owain ap Dafydd 01443 875227 Heol Gelli Haf, Fleur de Lis, Coed duon Caerffili, NP12 3JQ Caerffili 01443 829777 yuca@caerphilly.gov.uk
Dyffryn Aman D. Stephen Perks 01269 592441 Margret Street, Rhydaman. Sir Gaerfyrddin, SA18 2NW Caerfyrddin 01269 597247 admin.ygda@ysgolccc.org.uk
Maes yr Yrfa Iwan Rees 01269 833900 Heol y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT Caerfyrddin 01269 833906 pennaeth@maesyryrfa.carms.sch.uk
Pantycelyn Mrs JD Griffiths 01550 720395 Heol Cilycwm Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 ODY Caerfyrddin 01550 720067 jdg@tregib.org.uk
Strade Heather Lewis 01554 745100 Heol Sandy Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DL Caerfyrddin 01554 745106 swyddfa@strade.sirgar.sch.uk
Tregib Mrs J D Griffiths 01558 823477 Ffairfach,Llandeilo,Sir Gaerfyrddin, SA19 7TB Caerfyrddin 01558 823116 jdg@tregib.org.uk/se@tregib.org.uk
Bro Myrddin Dorian Williams 01267 234829 Croesyceiliog,Caerfyrddin, SirGaerfyrddin, SA32 8DN Caerfyrddin 01267 221838 swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk
Aberaeron Wyn Evans 01545 570217 Stryd y Fro, Aberaeron, Ceredigion, SA46 ODT Ceredigion 01545 570183 adaeron@ceredigion.gov.uk
Aberteifi Nicola Jones 01239 612670 Park Place, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AD Ceredigion 01239 621108 n.james@aberteifi.ceredigion.sch.uk swyddfa@aberteifi.ceredigion.sch.uk
Dyffryn Teifi Aeron Rees 01559 362310 Heol Llyn y Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HP Ceredigion 01559 362856 admin.dyffrynt@ceredigion.gov.uk
Bro Pedr Llambed Diane Evans(dros dro) 01570 422214 Peterwell Terrace, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7BX Ceredigion 01570 423664 -----------
Penweddig Gwenallt Llwyd Ifan 01970 639499 Ffordd Llanbadarn, Llangawsai,Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QN Ceredigion 01970 626641 gwenalltli@ceredigion.gov.uk
Tregaron Eirwen James 01974 298231 Tregaron,Ceredigion,SY25 6HG Ceredigion 01974 298515 admin.tregaron@ceredigion.gov.uk
Creuddyn Meirion Davies 01492 544344 Bae Penrhyn,Llandudno Conwy LL30 3LB Conwy 01492 547594 pennaeth@creuddyn.conwy.sch.uk
Creuddyn Meirion Davies 01492 544344 Bae Penrhyn,Llandudno Conwy LL30 3LB Conwy 01492 547594 pennaeth@creuddyn.conwy.sch.uk
Dyffryn Conwy Paul Mathews Jones 01492 642800 Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy,LL26 OSD Conwy 01492 642801 cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
Brynhyfryd Ms Eleri Jones 01824 703933 Ffordd Yr Wyddgrug, Ruthun, Dinbych, LL15 1EG Dinbych 01824 705345 ysgol.brynhyfryd@sirddinbych.gov.uk
Glan Clwyd Martin Davies 01745 582611 Ffordd Dinbych, Llanelwy Dinbych, LL17 ORP Dinbych 01475 583130 ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
Maes Garmon Bronwen Hughes 01352 750678 StrydConwy,Yr Wyddgrug, Fflint, CH7 1JB Fflint 01352 707107 bronwen.hughes@flintshire.gov.uk
Ardudwy Tudur Williams 01766 780331 Harlech, Gwynedd LL46 2UH Gwynedd 01766 780900 pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk
Berwyn Dewi Lake 01678 520259 Y Bala,Gwynedd, LL23 7RU Gwynedd 01678 520547 pennaeth@berwyn.gwynedd.sch.uk
Botwnnog Gareth T Jones 01758 730220 Botwnnog,Pwllheli, Gwynedd LL53 8PY Gwynedd 01758 730439 pennaeth@botwnnog.gwynedd.sch.uk
Brynrefail Eifion Jones 01286 672381 Llanrug,Caernarfon Gwynedd LL55 4AD Gwynedd 01286 672066 pennaeth@brynrefail.gwynedd.sch.uk
Dyffryn Nantlle R. Emyr Hughes 01286 880345 Ffordd y Brenin,, Penygroes,Gwynedd LL54 6RL Gwynedd 01286 881953 pennaeth@ydn.gwynedd.sch.uk
Dyffryn Ogwen Alun Llwyd 01248 600291 Bethesda, Gwynedd LL57 3NN Gwynedd 01248 600082 pennaeth@dyffrynogwen.
gwynedd.sch.uk
Eifionydd Alwen Watcyn 01766 512114 Porthmadog, Gwynedd LL49 9EY Gwynedd 01766 514785 pennaeth@eifionydd.gwynedd.sch.uk
Gader Peter Maddocks 01341 422578 Dolgellau,Gwynedd LL40 1HY Gwynedd 01341 423924 pennaeth@gader.gwynedd.sch.uk
Glan y Mor Menai Jones 01758 701244 Heol Caerdydd,Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU Gwynedd 01758 701310 pennaeth @glanymor.gwynedd.sch.uk
Moelwyn Dewi Lake 01766 830435 Blaenau Ffestiniog,Gwynedd LL41 3DW Gwynedd 01766 831629 pennaeth@moelwyn.gwynedd.sch.uk
Hugh Owen Mr. Vaughan Williams 01286 673076 Ffordd Bethel,Caernarfon, Gwynedd LL55 1HW Gwynedd 01286 674521 pennaeth@syrhughowen.
gwynedd.sch.uk
Tryfan Gwyn Tudur 01248 352633 LonPowys,Bangor, GwyneddLL57 2TU Gwynedd 01248 361264 pennaeth@tryfan.gwynedd.sch.uk
Bodedern Mrs. Annwen Morgan 01407 741000 Bro Alaw, Bodedern, Ynys Mon LL65 3SU Môn 01407 742343 pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk
David Hughes Dr Brian Jones 01248 712287 FforddPentraeth Porthaethwy Ynys Mon LL59 5SS Môn 01248 713919 pennaeth.davidhughes@ynysmon.
gov.uk
Llangefni Haydn Davies 01248 723441 Llangefni, Ynys MonLL77 7NG Môn 01248 750884 ygllpen@ynysmon.gov.uk
Syr Thomas Jones Emyr Williams 01407 830287 Pentrefelin, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9TH Môn 01407 830967 Pennaeth.syrthomasjones@ynysmon.
gov.uk
Ystalyfera Mathew Evans 01639 842129 Heol Glanyrafon,Ystalyfera, Sir Nedd ac Afan, SA9 2JJ Nedd ac Afan 01639 845681 ygystalyfera@npt.gov.org
Bro Gwaun Mathew Evans 01348 872268 Heol Dyfed, Abergwaun, SA65 9DT Penfro 01348 872716 gwein_admin@yuabergwaun.co.uk
Preseli Mike Davies 01239 831406 Crymych, Sir Benfro, SA41 3QH Penfro 01239 831416 mdavies@ysgolypreseli.com
Aberhonddu 01874 622361 Penlan, Aberhonddu, Powys, LD3 9SR Powys 01874 624855 admin@brecon-hs.powys.sch.uk
Bro Ddyfi Dafydd Jones 01654 702012 Machynlleth,Powys SY20 8DR Powys 01654 702994 ysgol.broddyfi@powys.gov.uk
Caereinion David Evans 01938 810888 Llanfaircaereinion,Y Trallwng,Powys,SY21 OHW Powys 01938 810544 davide@caer-hs.powys.sch.uk
Llanfair-ym-Muallt Mrs Shân E. Davies 01982 553292 Ffordd Y Coleg, Llanfair Ym Muallt, Powys Powys 01982 553825 sdavies@builth-hs.powys.sch.uk
Llanidloes Mr D.Davies 01686 412289 Llanidloes,Powys Powys 01686 413812 office@llanidloes-hs.powys.sch.uk
Cymer Ms Rhian Ellis 01443 680800 Heol Craigwen,YPorth, Rhondda-Cynon-Taf CF39 9HA Rhondda Cynon Taf 01443 680810 rme@ysgolcymer.co.uk
Llanhari Mr. Meirion Stephens 01443 237824 Llanhari,Pontyclun, Rhondda Cynon-Taf CF72 9XE Rhondda Cynon Taf 01443 237824 mstephens@llanhari.com
Garth Olwg Ms T. Anne Morris 01443 219580/81 Campws Cymuned Gartholwg, Y Brif Ffordd/Main Rd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd CF38 1DX Rhondda Cynon Taf 01443 219596 gweinyddol@campwsgartholwg.org.uk
Rhydywaun Hywel Price 01685 813500 Rhodfa'r Lawrence, Penywaun, Hirwaun, Aberdar, Rhondda Cynon Taf, CF44 9ES Rhondda Cynon Taf 01685 812208 hywelprice@rhydywaun.org.uk
Gwynllyw H Ellis Griffiths 01495 750405 Heol Folly, Trefddyn, Pontypwl,Torfaen,NP4 8JD Torfaen 01495 757414 head.ysgolgyfungwynllyw@torfaen.
gov.uk
Morgan Llwyd Huw Foster Evans 01978 315050 Ffordd Cefn, Wrecsam, LL13 9NG Wrecsam 01978 315051 prifathro@ysgolmorganllwyd.
wrexham.sch.uk
Syr Thomas Picton Joan Bessant 01437 765 394 Queensway, Haverfordwest SA61 2NX Penfro 01437 774 728 maria@stp.pembrokeshire.sch.uk
Llanfyllin Carl Mincher 01691 648 391 Llanfyllin, Powys SY22 5BJ Powys 01691 648 898 sioned@llanfyllin-hs.powys.sch.uk
Llangynwyd Mr. Mark Jones 01656 815700 Llangynwyd, Penybont-ar-Ogwr, CF34 9RW Penybont-ar-Ogwr postyggllangynwyd@bridgend.gov.uk